top of page

REALITY CHECK / KLÁRA HORÁČKOVÁ

Klára Horáčková: Reality Check

Galerie U Prstenu

15. 5. 2019 – 14. 6. 2019

kurátor: Michal Vaníček

Klára Horáčková, umělkyně a designérka, představuje v Galerii U Prstenu výstavu svých nejnovějších prací nazvanou Reality Check, která nabízí velmi zajímavý vhled do autorčiny široké tvorby. Výstava tak návštěvníkům nabídne jak množství prostorových objektů, tak konceptuální a prostorové instalace.

Série skleněných objektů Evolution, které Klára Horáčková vytvořila z tyčovitých skleněných prefabrikátů, příznačně balancují na hraně mezi designem a sochou a svojí exaktní, avšak dynamickou estetikou evokují jak vyvřelé čedičové skalní útvary, tak modely soudobých architektonických konstrukcí. Tohoto mnohostranného vyznění umělkyně dosahuje zejména použitím černých či transparentních skleněných komponentů, jejichž jasně definovaný tvar za použití různých technik deformuje či naopak systematickým zmnožováním a spojováním jejich přísnost umocňuje.

Tato konfrontace přírodního a umělého, užitého a volného, exaktního a organického je pro tvorbu Kláry Horáčkové příznačná. Dokazuje to i další série děl nazvaná Spirit Levels, která symbolicky staví do juxtapozice nepravidelné přírodní struktury a přísně geometrické umělé konstrukce. Skleněné libely, tradičně známé z bublinkových vodováh, autorce slouží jako nástroj zachycení kontrastu mezi nespoutaností organických rostlinných tvarů a jasně definovaných pravoúhlých rámů, určených k přesnému vymezení a ohraničení prostoru. Zároveň na nich umělkyně názorně demonstruje fakt, že naše často dogmatické myšlení je nezřídka v rozporu s přirozenými přírodními a fyzikálními zákony.

Site specific instalace Linie, kterou umělkyně připravila speciálně pro prostory galerie, symbolickým způsobem vizualizuje naše vnímání času a nabádá návštěvníka k zastavení a uvědomění si přítomného okamžiku. Dílo využívá přirozených optických vlastností skleněných tabulí, a odkrývá tak divákovi zdánlivě nekonečný průhled prostorem, v němž se pozorovatel zároveň v mnoha rovinách sám odráží. Pohled různými směry skrze tato skleněná pole znázorňuje také (ne)možnost vhledu do naší vlastní minulosti či budoucnosti. I zde můžeme nalézt pro umělkyni typickou konfrontaci přesného a nahodilého, v tomto případě řady totožných dokonale hladkých průzračných desek a nepravidelného potemnělého podzemního prostoru galerie.

_______________

Klára Horáčková se narodila v Praze. Absolvovala v Ateliéru skla prof. Vladimíra Kopeckého na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde zároveň docházela i do Ateliéru sochařství. Na stejné škole byla v letech 2008-2013 i vedoucí sklářské dílny a od roku 2011 působí jako odborná asistentka Ateliéru skla u prof. Ronyho Plesla. Svá díla v posledních letech vystavila např. v Londýně, v Eindhovenu, v Paříži a samozřejmě také v Praze.


Comments


bottom of page