top of page

MEZISVĚTY

„Pojmenovat věc znamená potlačit tři čtvrtiny jejího kouzla (…)”

Stéphane Mallarmé


Přes gesta, pohyby, průhledy, lehkost, tíži i hloubku, kdy se věci a postavy zbavované veškeré fasády postupně mění ve znaky a symboly, ať v ploše, prostoru, čase, digitálně či analogově – vždy se jedná o dotek duchovního rozměru v hmotě – o moment, kdy je člověk na okamžik ochoten riskovat všechno a nežádat nic. Možná v ten moment vzniká umělecké dílo: velkorysé, úsporné a zároveň obsažné, v jasných vyjádřeních, monumentální.


Karolina DolanskáINTERWORLDS


"Name an object and you rob it of three - quarter of its charm (…)”

Stéphane Mallarmé


Through gestures, motions, openings, lightness, weight and depth, as people and things lose their façade and turn into signs and symbols, whether flat, three-dimensional, temporal, digital or analog – a moment arrives when the spiritual and the material become one – a moment in time when one is willing to risk everything while asking nothing in return. Perhaps in this moment a work of art comes into life: generous, minimal yet comprehensive, eloquent, monumental.


Karolina Dolanská


Výběr z děl autorů zastoupených na výstavě:

Martina Chloupa, Sezení pro jednoho/Seat for One, 2009

Jakub Špaňhel, Kytice/Bouquet of Flowers, 2019

Marie Ladrová, Kvído vědma/Kvido the Oracle, 2015

Šimon Vahala, Vlna/Wave, 2009

Milan Knížák, Dívka se žlutou duší/Girl with a Yellow Soul, 2004

Michaela Maupicová, Oriment, 2009

Jan Wolfchen Vlček,Tři Andělé/Three Angels, 2017

Petra Valentová, Mahila Woman, 2015

Paulina Skavova, Korzet Perlička/Corset Guineafowl, 2009

Komentarze


bottom of page